Diensten

Overheden

Ik ondersteun omgevingsdiensten, provincies, gemeenten en samenwerkingsverbanden met onder meer de volgende diensten:

 • Uitvoeren van milieucontroles bij eenvoudige tot zeer complexe inrichtingen;
 • Opstellen van omgevingsvergunningen (milieu) en begeleiden van vergunningprocedures van aanvraag tot en met een eventuele beroepsprocedure;
 • Afhandelen van meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit;
 • Coachen en begeleiden van beginnende vergunningverleners en milieuinspecteurs;
 • Projectleiding bij projecten op het gebied van milieuhandhaving en vergunningverlening;
 • Beoordelen van milieujaarverslagen, bedrijfsmilieuplannen e.d.;
 • Opstellen van toezichtsplannen voor branches of individuele bedrijven;
 • Doorlichten van interne procedures, werkwijze en standaarddocumenten op kwaliteit en effectiviteit.

 

Bedrijven

Ik ondersteun bedrijven – van klein tot groot- met onder meer de volgende diensten:

 • Opstellen en verzorgen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning (inclusief tekeningen en onderzoeksrapportages);
 • Indienen van een melding en de bijbehorende bijlagen in het kader van het Activiteitenbesluit;
 • Beoordelen van de door het bevoegd gezag opgestelde (ontwerp)omgevingsvergunning;
 • Adviseren bij eventuele bezwaar- en beroepprocedures;
 • Adviseren en begeleiden bij het treffen van milieumaatregelen en voorzieningen;
 • Contactpersoon voor milieuzaken tussen bedrijf en de overheid;
 • Doorlichten van het bedrijf ten aanzien van het huidige milieuzorgniveau en geven van adviezen om te voldoen aan de milieuregelgeving;
 • Tijdelijk fungeren als milieuco√∂rdinator om milieuzorg binnen het bedrijf structureel naar een hoger niveau te tillen;
 • Uitvoeren van bodemrisicoanalyses op basis van de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB).