Over Erwin Bouwman

Ik stel mij graag in het kort aan u voor!

Wie ben ik?

Mijn naam is Erwin Bouwman, een ervaren interim specialist met ruim 20 jaar praktijkervaring en diepgaande actuele vakkennis op het gebied van milieutoezicht, omgevingsvergunningen (onderdeel milieu) en vergunningenmanagement.

In de loop der jaren heb ik in opdracht van gemeenten, provincies en omgevingsdiensten talloze milieucontroles uitgevoerd en omgevingsvergunningen (milieuvergunningen) verleend bij bedrijven en instellingen uit zeer uiteenlopende branches.

Professioneel, betrokken, daadkrachtig, oplossingsgericht en vooral plezier in het werk zijn kenmerkend voor mijn manier van werken. Met name hierdoor is in de loop der jaren een vaste en zeer tevreden klantenkring opgebouwd die zich steeds verder uitbreidt.

Dankzij mijn uitgebreide netwerk van ervaren, zelfstandige vakspecialisten kan voor iedere opdracht en op elk moment maatwerk met hoge kwaliteit worden geleverd. Dus ook de wat grotere opdrachten kunnen door mij worden aangenomen.

Mijn werkwijze

Voorafgaande aan de werkzaamheden worden duidelijke afspraken met u gemaakt over de wijze van uitvoering, de duur van uitvoering, de kosten en inzet van adviseurs. Hierbij worden de werkzaamheden afgestemd op uw specifieke wensen. De afspraken worden vervolgens vastgelegd in een heldere offerte. Uiteraard wordt hier zonder uw toestemming niet van afgeweken.

Gedurende het project wordt u door mij nauwkeurig op de hoogte gehouden van de uitgevoerde werkzaamheden en de bestede tijd zodat u nooit voor verrassingen komt te staan.

Facturering vindt altijd achteraf plaats op basis van de bestede uren of het geleverde werk.

De werkzaamheden kunnen door mij zowel op projectbasis als op detacheringsbasis worden uitgevoerd.

Waarom kiezen voor Erwin Bouwman?

Wanneer u mij inschakelt bent u verzekerd van:

kwaliteit en deskundig advies;

– een vast aanspreekpunt gedurende het gehele project;

– een ervaren, hoogopgeleide vakspecialist met verstand van zaken;

– een scherp uurtarief.