Werkervaring

Recente werkzaamheden

Omgevingsdienst regio Utrecht [augustus 2014-heden]

–    Uitvoeren van milieucontroles bij voormalig provinciale inrichtingen uit verschillende branches (o.a. metaalrecycling, bouw- en sloopafval, gemeentewerven, betonbedrijven);

–    Beoordelen en behandelen van klachten met betrekking tot deze inrichtingen;

–    Training on the job van toezichthouders.

Omgevingsdienst Regio Arnhem [april 2013-december 2015]

–          Uitvoeren van milieucontroles bij diverse inrichtingen uit verschillende categorieën en zeer uiteenlopende branches.

–          Beoordelen van milieujaarverslagen in het kader van de E-PRTR.

Gemeente Enschede, afdeling Vergunningen [2001-heden]

Vanaf juli 2001 werkzaam als senior-vergunningverlener Milieu bij de gemeente Enschede.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • het opstellen van omgevingsvergunningen (Milieu) en het begeleiden van vergunningprocedures voor de complexe en meer risicovolle inrichtingen (BRZO/IPPC);
  • het bijhouden van nieuwe wet- en regelgeving en de implementatie ervan in werkprocessen en standaarddocumenten;
  • het maken van werkafspraken met overige afdelingen binnen het cluster Bouwen en Milieu ten behoeve van het vergunningverleningproces;
  • het uitvoeren milieujuridische werkzaamheden;
  • het opzetten en uitvoeren van productmanagement voor het product Milieuvergunningen;
  • het optreden als vergunningenmanager bij meervoudige en complexe vergunningentrajecten.

Daarnaast tijdelijk coördinator geweest van het werkveld Milieuvergunningen (12 medewerkers) en projectleider van het project “Kwaliteitsbewaking en procesverbetering Milieuhandhaving” voor de afdeling Handhaving van het Cluster Bouwen en Milieu.

Gemeente Arnhem, afdeling Handhaving  [2003-2013]

Uitvoeren van milieucontroles bij verschillende soorten inrichtingen (o.a. LPG-tankstations, metaalbedrijven, garagebedrijven, opslagbedrijven, bouw- en houtbedrijven, kunststofverwerkende bedrijven etc.).

Gemeente Renkum, team Vergunning, Toezicht & Handhaving  [2008-2013]

Uitvoeren van milieucontroles bij verschillende soorten inrichtingen (o.a. LPG-tankstations, vuurwerkbedrijven, garagebedrijven, opslagbedrijven, bouw- en houtbedrijven, agrarische bedrijven, etc.).

Gemeente Overbetuwe, team Veiligheid [2012]

Uitvoeren van milieucontrole bij een IPPC-inrichting in de voedingsmiddelenindustrie

Provincie Gelderland, afdeling Handhaving [2011]

Geven van instructiebijeenkomsten over het Activiteitenbesluit en de Activiteiten Internet Module (AIM) aan provinciale milieutoezichthouders.

Gemeente Harderwijk, afdeling Milieu [2008-2009]

Uitvoeren van milieucontroles bij verschillende soorten inrichtingen (o.a. metaalbewerkende bedrijven, garagebedrijven, tankstations, transportbedrijven, vuurwerkbedrijven, agrarische bedrijven, etc.).